Organizační výbor

Markéta Kokošková

Specialista letecké bezpečnosti - Předsedkyně výboru

Radomír Havíř

SpecialistA letecké provozní bezpečnosti

Martin Kluc

Specialista letecké bezpečnosti

Tomáš Děkan

SPECIALISTA LETECKÉ BEZPEČNOSTI

Tomáš Kympergr

MARKETINGOVÝ SpecialistA

Jiří Oravec

MANAŽER KOntroly kvality bezpečnosti

Libor Kurzweil

Ředitel kvality, safety a procesů

Jan Zýka

Vysoká škola obchodní

Lenka Hanáková

České vysoké učení technické