14. Ročník Mezinárodní Aviation Safety & Security Konference se uskuteční 25. - 26. 11. 2020

13. Ročník Mezinárodní Aviation Safety & Security Konference
20. - 21. 11. 2019

ORGANIZÁTOŘI

pOD ZÁŠTITOU

pARTNEŘI